Hot news in asia

Hot news in asia

รพ.วัฒโนสถนำวิวัฒนาการฉายแสงมิติใหม่ ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งได้ตรงจุด ลดการทำลายเซลล์ปกติรอบๆ ก้อนมะเร็ง อีกหนึ่งความหวังคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่า “มะเร็ง” จะเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตมนุษย์เป็นอันดับต้นๆ ทั่วทุกมุมโลก แต่ปัจจุบันก็มีวิวัฒนาการและนวัตกรรมด้านการรักษาก้าวหน้ามากขึ้น โดยการรักษาสมัยใหม่มุ่งเน้นรักษาเซลล์มะเร็งที่เป็นเป้าหมายเฉพาะจุด เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อเซลล์ปกติที่อยู่โดยรอบ

ล่าสุดโรงพยาบาลวัฒโนสถ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้นำวิวัฒนาการ “การฉายแสงที่มีความแม่นยำ ด้วยเครื่องฉายแสง Model EDGE ซึ่งมีแค่ 300 เครื่องจากทั่วโลก ถือเป็นมิติใหม่ทางการฉายแสงที่เรียกว่า “รังสีศัลยกรรม” ซึ่งเป็นความหวังใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้ป่วยมะเร็งในไทย” ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผอ.รพ.วัฒโนสถ กล่าวว่า เราได้ทุ่มงบประมาณ 180 ล้านบาท นำเข้าเครื่องฉายแสง Model EDGE เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งไม่ใช่แค่การรักษาอย่างเดียวแต่เป็นการทำแบบแบบครบทุกมิติ ตั้งแต่ป้องกัน วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟู ซึ่งปัจจุบันได้นำ Precision Radiation Therapy มาใช้ในการรักษาทางด้านรังสีที่มีความแม่นยำ รวดเร็วและปลอดภัย ถูกต้องกับมะเร็งแต่ละชนิด เทคโนโลยีดังกล่าวได้แก่ เครื่องฉายแสงที่เรียกว่ารังสีศัลยกรรม หรือรังสีร่วมพิกัด เป็นการฉายรังสีพลังงานสูงในเวลาอันสั้น เป็นทางเลือกแทนการผ่าตัด นอกจากนี้เครื่องฉายรังสี EDGE ยังมีประสิทธิภาพในการควบคุมขอบเขตลำรังสีที่สอดรับกับรูปร่างหรือรูปทรงของก้อนมะเร็ง ทำให้อวัยวะรอบๆ ได้รับผลข้างเคียงน้อยจากปริมาณรังสี และยังสามารถให้รังสีได้ในปริมาณสูง ทำให้การฉายแสงแต่ละครั้งใช้ระยะเวลาน้อยลง

ด้าน รศ.นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย ผอ.ฝ่ายดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รพ.วัฒโนสถและแพทย์รังสีรักษา ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า มะเร็งระยะแรกเริ่มมักมีปัญหาเฉพาะที่ ในขณะที่มะเร็งระยะท้ายๆ จะลุกลามและแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ซึ่งวิธีการรักษาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโรคร่วมและร่างกายของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งการพัฒนาการรักษามะเร็งมีทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดด้วยเทคนิคส่องกล้อง การใช้หุ่นยนต์ผ่าตัด รวมถึงการใช้ตัวยาแบบมุ่งเป้าที่เซลล์มะเร็ง ทำให้มีผลเกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อปกติน้อยลงและวิวัฒนาการล่าสุดในยุคใหม่นี้สามารถกำหนดพื้นที่เป้าหมายการฉายแสงเฉพาะจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องฉายแสงรุ่นใหม่ Varian EDGE มีเทคโนโลยีการฉายแสง 3 มิติและ 4 มิติ โดยเครื่องจะคำนวณปริมาณรังสีตามเทคนิคอย่างถูกต้อง แสดงให้เห็นการกระจายของรังสีแบบ 3 มิติในบริเวณที่แพทย์ต้องการ ลักษณะสำคัญคือจะมีซี่วัตถุกำบังรังสี จำนวน 120 ซี่ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระและมีขนาดเล็กมาก ทำให้เปิดขอบเขตลำรังสีได้อย่างรัดกุม สอดรับกับรูปร่างของเนื้อเยื่อ ในขณะเดียวกันซี่วัตถุกำบังเหล่านี้จะช่วยกำบังไม่ให้รังสีไปโดนอวัยวะปกติรอบข้าง หรือกำบังโดนน้อยที่สุด ซึ่งสามารถฉายรังสีได้ทั่วร่างกาย ทั้งสมอง ปอด ไขสันหลัง ต่อมลูกหมาก ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ เป็นต้น ทั้งนี้จากข้อมูลการวิจัยทางคลินิกปัจจุบันพบว่าการฉายรังสีในระยะสั้นๆ ด้วปริมาณรังสีสูงมากๆ ในระดับหนึ่ง สามารถฆ่าและทำลายเซลล์มะเร็งได้ดีกว่า โอกาสกลับเป็นซ้ำน้อยลง อาการข้างเคียงลดลงกว่าวิธีเดิมๆ ที่ต้องฉายรังสีหลายๆ ครั้ง ทำให้เพิ่มโอกาสการอยู่รอด และคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งสูงขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

August 25th, 2017

Posted In: News