Hot news in asia

Hot news in asia

“หมอธี” เผย นายกรัฐมนตรี สั่งทำโรงเรียนนิติบุคคลในโรงเรียนที่ไม่พร้อม เพื่อทำให้โรงเรียนเหล่านี้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้ได้ วันนี้ (28 พ.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการเยี่ยมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ว่า คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฎิรูปการศึกษา มองว่า ประเทศไทยมีปัญหาอยู่ 2 เรื่อง

คือ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ คุณภาพ แต่ตนมองว่าปัญหามีแค่เรื่องของคุณภาพเท่านั้น ส่วนความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นแค่สาเหตุ หากสามารถแก้ไขเหตุได้ผลก็จะดีเอง ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานและเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับแนวหน้าของโลก โดยเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีการใช้นวัตกรรมและมุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยการนำรูปแบบสะเต็มศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วย ดังนั้นตนขอให้โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ ได้เป็นสถานศึกษาหลักที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดสงขลา เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้มีการบริหารงานในรูปแบบนิติบุคคล ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำลังจะดำเนินโครงการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนนิติบุคคล หรือ public school ที่ให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการ อีกทั้งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำว่าการทำโครงการโรงเรียนนิติบุคคล ต้องไม่ทำในโรงเรียนที่มีความพร้อม เนื่องจากมีผลลัพธ์ที่ดีอยู่แล้ว แต่ควรให้เริ่มจากโรงเรียนที่ไม่พร้อม และทำให้โรงเรียนเหล่านั้นมีความพร้อมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้ได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอิสระฯก็มีข้อเสนอในการดำเนินการโรงเรียนนิติบุคคล ซึ่งตนได้แจ้งศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการอิสระฯแล้วว่าให้ยึดตามแนวทางที่นายกฯ สั่งการ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

November 28th, 2017

Posted In: News