Hot news in asia

Hot news in asia

“โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับฝ่ายเทคนิคและฝ่ายกีฬาว่ายน้ำ หลังจากพิจารณาคัดเลือกตัวนักว่ายน้ำชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ที่ประเทศมาเลเซียแล้ว ที่ประชุมได้วางตัวนักว่ายน้ำลงแข่งขันแต่ละรายการด้วยการพิจารณาจากสถิติที่ผ่านการคัดเลือกตัวได้เรียบร้อยแล้ว โดยโปรแกรมแข่งขันในแต่ละวันของนักว่ายน้ำไทยในศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 29 มีดังนี้

วันที่ 21 สิงหาคม กรรเชียง 50 เมตรชาย กศิภัทร ช่อกระถิน ,ผีเสื้อ 200 เมตรหญิง ภัทรวดี กิตติยะ ขนิษฐา นิ่มดำ, ฟรีสไตล์ 400 เมตรชาย ธนกฤต กิตติยะ, กรรเชียง 100 เมตรหญิง เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก อารยา วงษ์วาท, ผีเสื้อ 50 เมตรชาย ศุภกฤษฎิ์ พนานุรัตน์ แอนดรู เจมส์ นิวลิ่ง, ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 เมตรหญิง(จะจัดตัวนักกีฬาอีกครั้ง)

วันที่ 22 สิงหาคม กรรเชียง 200 เมตรหญิง ฝนปราย แย้มสรวล อารยา วงษ์วาท, กบ 200 เมตรชาย ณัฐพงษ์ เกษอินทร์ รดมยศ มาตเจือ, กบ 50 เมตรหญิง เจนจิรา ศรีสอาด เสาวนีย์ บุญอำไพ, ผีเสื้อ 200 เมตรชาย นวพรรษ วงศ์เจริญ ธนกฤต กิตติยะ, ฟรีสไตล์ 400 เมตรหญิง ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง เอมมิกา หิมะทองคำ,ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 เมตรชาย(จะจัดตัวนักกีฬาอีกครั้ง)

วันที่ 23 สิงหาคม ผีเสื้อ 100 เมตรชาย นวพรรษ วงศ์เจริญ, ฟรีสไตล์ 100 เมตรหญิง ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง กรกาญจนา สะเพียรชัย,ฟรีสไตล์ 200 เมตรชาย เสรีย์ แผนสมบูรณ์ ศิวัช มาตังคพงศ์, ผีเสื้อ 50เมตรหญิง เจนจิรา ศรีสอาด, กรรเชียง 200 เมตรชาย เจียรพงษ์ สังขะวัตร์, ผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตรหญิง(จะจัดตัวนักกีฬาอีกครั้ง)

วันที่ 24 สิงหาคม เดี่ยวผสม 200 เมตรชาย ณัฐพงษ์ เกษอินทร์, เดี่ยวผสม 200 เมตรหญิง เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก ขนิษฐา นิ่มดำ, กรรเชียง 100 เมตรชาย กศิภัทร ช่อกระถิน, กบ 100 เมตรหญิง เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก ชะวัลนุช สลับลึก, ฟรีสไตล์ 100 เมตรชาย แอนดรู เจมส์ นิวลิ่ง ศุภกฤษฎิ์ พนานุรัตน์, ฟรีสไตล์ 800เมตรหญิง ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง เอมมิกา หิมะทองคำ, ผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตรชาย(จะจัดตัวนักกีฬาอีกครั้ง)

วันที่ 25 สิงหาคม เดี่ยวผสม 400 เมตรหญิง ขนิษฐา นิ่มดำ, ฟรีสไตล์ 50 เมตรชาย ศุภกฤษฎิ์ พนานุรัตน์ กิตติพัฒน์ ภิพิมนันท์, กรรเชียง 50 เมตรหญิง เสาวนีย์ บุญอำไพ อารยา วงษ์วาท, กบ 100 เมตรชาย รดมยศ มาตเจือ ณัฐพงษ์ เกษอินทร์,กบ 200 เมตรหญิง เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก ชะวัลนุช สลับลึก, เดี่ยวผสม400 เมตรชาย ณัฐพงษ์ เกษอินทร์, ผลัดผสม 4×100 เมตรหญิง(จะจัดตัวนักกีฬาอีกครั้ง)

วันที่ 26 สิงหาคม ผีเสื้อ 100 เมตรหญิง ภัทรวดี กิตติยะ กรกาญจนา สะเพียรชัย, ฟรีสไตล์ 1,500 เมตรชาย ธนกฤต กิตติยะ,ฟรีสไตล์ 200 เมตรหญิง ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง เบญจพร ศรีพนมธร, กบ 50 เมตรชาย กิตติพัฒน์ ภิพิมนันท์ รดมยศ มาตเจือ, ฟรีสไตล์ 50 เมตรหญิง เจนจิรา ศรีสอาด ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง และผลัดผสม 4×100 เมตรชาย(จะจัดตัวนักกีฬาอีกครั้ง)

ทั้งนี้ “เงือกอุ้ม” ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง นักว่ายน้ำจอมเก๋าวัย 31 จะลงชิงชัยประเภทเดี่ยวทั้งหมด 5รายการในท่าฟรีสไตล์ทุกระยะตั้งแต่ 50,100,200,400 และ 1,500 เมตร นอกจากนี้ “เงือกอุ้ม” ยังเป็นตัวหลักในการลงว่ายประเภทผลัดทั้ง 3 ผลัดได้แก่ ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 เมตร, ผลัดผสม 4×100 เมตร และผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตร รวม “เงือกอุ้ม” ลงแข่งขันทั้งหมด 8 รายการ

“เงือกอุ้ม” กล่าวว่า ไม่ได้ตั้งเป้าหมายในการคว้าเหรียญทอง เพียงแต่ขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และอยากเป็นส่วนที่ช่วยผลักดันให้น้องๆ ก้าวขึ้นมาแถวหน้าให้ได้ ส่วนรายการที่น่าจะทำผลงานได้ดีที่สุดคือ ฟรีสไตล์ 100 เมตร

July 18th, 2017

Posted In: News