Hot news in asia

Hot news in asia

สมเด็จพระเทพฯเปิดนิทรรศการพระเมรุมาศ 2 พ.ย.นี้ พร้อมปรับวันเข้าชม 2-30 พ.ย. ระหว่างเวลา 07.00-22.00 น. ขณะที่ ธนะศักดิ์ ตรวจซ้อมยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เตรียมเพิ่มน้ำหนักเท่าจริงอีกครั้ง 17 ต.ค.นี้ ที่ห้องดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเนื่องในการจัดงานนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า การประชุมครั้งนี้ได้สรุปแผนปฏิบัติการเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศเป็นครั้งสุดท้าย โดยที่ประชุมได้กำหนดให้เข้าชมนิทรรศการระหว่างวันที่ 2-30 พ.ย.2560 เวลา 07.00-22.00 น. ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานเปิดนิทรรศการดังกล่าวในวันที่ 2พ.ย.นี้ ซึ่งในเบื้องต้นกำหนดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการแบบอิสระ รอบละ 5,500 คน ใช้เวลารอบละประมาณ1 ชั่วโมง เน้นการแต่งกายสุภาพให้เหมือนกับการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทั้งนี้จากการประเมินผู้เข้าชมไว้ประมาณวันละ 100,000 คน แบ่งเป็น ประชาชน80,000 คน นักเรียน นักศึกษา ที่มาชมเป็นหมู่คณะ 15,000 คน นักท่องเที่ยว 8,000 คน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ 500คน พระภิกษุ สามเณร แม่ชี 500 คน รวมจำนวนคนที่เข้าชมโดยเฉลี่ย 29 วัน จำนวนมากกว่า 3 ล้านคน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

October 13th, 2017

Posted In: News