Hot news in asia

Hot news in asia

วันนี้ (8 มิ.ย.) นางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว. โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก แสดงความเห็นในประเด็นความเป็นธรรมด้านพลัง โดยระบุว่า

“หากรัฐบาลคสช.ไม่มี ธรรมาภิบาล ประชาชนจะทำอย่างไร?”

หนึ่งใน4คำถามยอดฮิตของท่านนายกฯตู่ ถามว่า “หากไม่ได้รัฐบาล(จากการเลือกตั้ง) ที่มีธรรมาภิบาลจะทำอย่างไร?” นั่นเป็นคำถามถึงรัฐบาลในอนาคต แต่คำถามที่สำคัญกว่าและควรถามมากกว่าคือ

“ถ้ารัฐบาล คสช.ในปัจจุบันไม่มีธรรมาภิบาลล่ะ เราจะทำอย่างไร? ”

รัฐธรรมนูญปราบโกงจะเอาอยู่มั้ย!?!

ขอตั้งคำถามถึงธรรมาภิบาลของรัฐบาล คสช.ว่ามีเหตุผลใดจึงต้องเร่งรัดสรรหาคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เพียงองค์กรเดียว โดยไม่รอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (พรป.คตง.)

(more…)

June 8th, 2017

Posted In: การเมื่อง

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ลง ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น

(more…)

June 8th, 2017

Posted In: การเมื่อง

รายการ “ข่าวลึก ปมลับ” ออกอากาศทาง NEWS1 ล้วงปมลึก คลายปมลับ ตีแผ่ประเด็นร้อน กับ นพรัฐ พรวนสุข บก.ข่าวการเมืองและกระบวนการยุติธรรม ผู้จัดการ 360 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ตอน งัดข้อ สรรหา คตง.จบที่ คสช.จะเอาไง!
องค์กรอิสระจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจหลายแห่ง เพราะผู้ดำรงตำแหน่งในหลายองค์กรจะครบวาระในไม่ช้านี้ เริ่มจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง. ตอนนี้หัวหน้าคสช.ออกคำสั่งให้เริ่มกระบวนการสรรหา คตง.ไปเลยทั้งที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง

กรณีนี้ต่างจากองค์กรอิสระอื่น ที่การสรรหาต้องรอ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เสียก่อน คำสั่งคสช. ที่ให้คตง. เร่งสรรหากรรมการชุดต่อไปจึงดูลักลั่นอยู่ เป็นเหตุให้สังคมให้ความสนใจ คิดกันว่า มีอะไรหมกเม็ดอยู่หรือไม่

(more…)

June 6th, 2017

Posted In: การเมื่อง

‘สมชัย ศรีสุทธิยากร’ มั่นใจ ไม่พ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง มองแนวคิด คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ฝันเฟื่องไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยืนยันว่า ส่วนตัวไม่เข้าข่ายผู้ที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการ กกต. ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากได้ทำงานในภาคประชาสังคม ตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งหากนับรวมถึงตำแหน่งปัจจุบันจะรวมเป็น 25 ปี แต่อย่างไรก็ตาม มองว่าแนวคิดของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการวางโครงสร้าง กกต. เป็นเรื่องฝันเฟื่องไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ อีกทั้งการกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการที่สูงขึ้น เป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมกับกรรมการชุดปัจจุบันขององค์กรอิสระทุกองค์กร จึงเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่ควรมีผลย้อนหลังมาบังคับใช้กับกรรมการชุดปัจจุบัน โดยให้กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลให้กรรมการชุดปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะครบวาระ ส่วนแนวคิดตั้งผู้ตรวจการการเลือกตั้ง ทำหน้าที่แทน กกต.จังหวัด (more…)

November 16th, 2016

Posted In: การเมื่อง