Hot news in asia

Hot news in asia

หลายคนอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีแต่นั่งรถมาทำงานที่กรุงเทพทุกวัน จึงเห็นได้ว่ากรุงเทพกับนนทบุรีนั่นถือว่าใกล้กันมากจังหวัดนนทบุรีมีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่นทีเดียว มีแหล่งรายได้มากมายที่นี่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้า ตลาด ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น ผู้คนจึงมักมีการย้ายเข้าย้ายออกเสมอสำหรับแหล่งที่เจริญแห่งนี้ ดังนั้น หาก (more…)

June 23rd, 2017

Posted In: รถรับจ้าง

Tags: